Proprietarul siteului www.molyslip.ro este ARMOS EXIM S.R.L., o societate cu răspundere limitată, având sediul social în Târgu Mureș, str. Libertății, nr.61, jud. Mureș, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J02/750/1996, CUI RO9002854.


PRINCIPIILE LEGALE
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) prevede:


Legalitate, echitate și transparență
Datele sunt prelucrate legal și corect. Suntem transparenți în privința informațiilor utilizate, clientul fiind informat corespunzător.
Controlul datelor
Clientul poate examina, modifica, sau șterge datele lui personale deținute de noi și exercita celelalte drepturi.
Integritatea datelor și limitarea scopului
Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării, scopurile fiind compatibile cu legislația. Ne asigurăm că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
Securitate
Avem implementate măsuri de securitate și criptare pentru protejarea informațiilor. Notă: niciun site web, aplicație sau conexiune la internet nu este complet sigură.


TIPURI DE INFORMAȚII
Poți utiliza site-ul fără a dezvălui datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care dorești să beneficiezi de Serviciile noastre, ți se va solicita să furnizezi datele tale în cadrul unui formular.

Datele solicitate pot include: numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mai.
Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, anunțurile pe care ai dat click, locația, paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru.


SCOPUL  COLECTĂRII
Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:
- În vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi;
- Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
- În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul tău prealabil;
- Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
- Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
- Pentru a ne conforma legislației;
- Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.


RETRAGEREA CONSIMȚĂMAÂNTULUI
Reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail office@molyslip.ro.


MĂSURI DE SECURITATE
Ca parte a administrării site-ului, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor. În acest scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate. În plus, procedurile noastre de securitate sunt revizuite în permanență pe baza noilor evoluții tehnologice.
Pentru informații suplimentare cu privire la practicile noastre de securitate, te rugăm să completezi formularul de contact din secțiunea Contact a site-ului.
Vei fi notificat cu privire la o încalcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină că notificarea ar impiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu promptitudine la întrebările tale referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.


DREPTURILE TALE
- Dreptul de retragere a consimțământului
- Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
- Dreptul de acces asupra datelor
- Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
- Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
- Dreptul la restricționarea prelucrării
- Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
- Dreptul de a te opune prelucrării datelor
- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
- Dreptul de a te adresa justiției
- Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere


SCHIMBĂRI
Putem schimba aceasta Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.


ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI
Daca ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legatură cu datele pe care le deținem, ne poți scrie la adresa de e-mail office@molyslip.ro.